Nắp cốc PLA

  • Cup lid

    Nắp cốc

    100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.