Các sản phẩm

 • PLA Straw

  Rơm PLA

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • Resin

  Nhựa

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • Stretch film

  Phim căng

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • High transparent film

  Phim trong suốt cao

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • Cup lid

  Nắp cốc

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • Shopping bag

  Túi mua sắm

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • Kitchen Trash bag

  Túi đựng rác nhà bếp

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • dog poop bag

  túi phân chó

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.
 • Paper Cutlery

  Dao kéo giấy

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường.
 • Biodegradable PLA Cling Wrap

  Dây quấn PLA có thể phân hủy sinh học

  100% có thể phân hủy sinh học & có thể phân hủy, thực sự thân thiện với môi trường, không gây hại cho môi trường, có thể được phân hủy hoàn toàn thành H2O và CO2 trong các cơ sở ủ phân công nghiệp trong vòng 180 ngày.